sadsad x
asdasd

KVKK Aydınlatma Metni

Değerli Müşterilerimiz, üyelerimiz, ziyaretçilerimiz,

Özel hayatınızın gizliliğini önemsiyoruz.

Yürürlükte olan 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak kullanılması ve korunmasını sağlamak amacıyla şirketimiz tarafından alınan tüm tedbirler ve saklı bulunan tüm haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

GENEL KANUN KAPSAMI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SCOOTER) olarak ”Veri Sorumlusu” kabul edilmekteyiz. Bu kanun; kişisel verilerinizi elde etmemiz, işleyerek saklamamız, sınıflandırmamız ve mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız gibi konularda veriler ile ilgili her türlü işlemi kapsamaktadır.

Hangi kişisel verileri topluyoruz?
Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, mevcut ve potansiyel müşterilerimiz, çalışanlarımız ve çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçilerimiz gibi taraflardan; kimlik, iletişim, işlem güvenliği, pazarlama satış, hukuki işlem ve uyum bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplayabilmekteyiz.

Kişisel verilerinizi ne için kullanıyoruz?

 • Tüm SCOOTER ürün ve hizmetlerinin sizlere en doğru şekilde sunabilmek,

 • Yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama ve raporlama gibi amaçlarla yaptığınız işlemlerde bilgilerinizi tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerinizi kaydetmek,

 • Ürün ve himzet geliştirme çalışmalarına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri ile size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,

 • Sizlerle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden aktarmak,

 • Müşteri memnuniyeti çalışmalarını yürütmek, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,

 • Online satış mağazamızda oluşturabileceğiniz üyeliğinizi yönetmek, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, lojistik iş birlikleri için 3. kişilerle yalnızca gerekli bilgilerinizin paylaşımını sağlayıp ürün veya ürünlerinizin gönderimini sağlamak,

 • Profilleme ve segmentasyon çalışmaları yapmak, stratejik satış ve pazarlama hedefleri belirlemek, risk yönetimi ve performans kontrolünü gerçekleştirmek için tüm şirket içi departmanların operasyonlarına veri sağlamak,

 • İzninizin olması durumunda ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri sizlere önermek,


Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?
İşlenen kişisel verileriniz yalnızca yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlarla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. iş ortakları, hissedarları ve iştirakleriyle, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız ve/veya işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilerle, müşteri iletişimi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlarla, online mağazamızdan verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo ve lojistik şirketleriyle mevzuat gereklilikleriyle uyum içerisinde kalmak kaydıyla kişisel verileriniz paylaşılabilir.

Kişisel verilerinizi hangi yöntemler ile, nereden ulaşabiliyoruz?
Kişisel verileriniz; online mağazamız, internet sitemiz, fabrika satış mağazamız, çağrı merkezimiz ve sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklarınız nelerdir?
Aşağıda belirteceğimiz yöntemler aracılığıyla dilediğiniz zaman şirketimize ulaşarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,

 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

 • Kanun’a uygun olarak yurt içi veya yurt dışında verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

 • Bilgilerinizin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorsanız bu bilgilerin düzeltilmesini talep edebilir,

 • Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir,

 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere verilerinizle ilgili tarafımıza ilettiğiniz düzenleme ve yok etme taleplerinizin bildirilmesini isteyebilir,

 • İşlenen verilerinizin otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradığınızı düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi posta veya e-posta yolu ile aşağıda belirtilen adresler üzerinden bize iletebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Bavurunuzun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir.

Başvurunuzda bulundurmanız gereken bilgiler aşağıda listelenmiştir:

- Ad, soyad ve yazılı başvurular için imza

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası; yabancı iseniz uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası

- Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi

- Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası

- Konuya ilişkin diğer bilgi ve belgeler


Posta yolu ile yapmak istediğiniz başvurularınızı aşağıdaki adresimize iletebilirsiniz:

Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Akçaburgaz Mh. 1573 Sk. No:4 Esenyurt / İstanbul


E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı
kvkk@macro.com.tr e-posta adresimize iletebilirsiniz.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.